×

Termeni și condiții comerciale utilizare site

Prezenţii termeni și condiții („Termenii”, „Acordul”) reprezintă un acord între AMURO RENT S.R.L. („AMURO RENT S.R.L.”, „noi” sau „nostru/noastră/noştri/noastre”) și dumneavoastră („Utilizatorul”, „dumneavoastră” sau „a/al/ai/ale dumneavoastră”). Prezentul Acord stabilește termenii și condițiile generale ale utilizării de către dumneavoastră a site-ului web drive2u.ro și a oricăror produse sau servicii (denumite în mod colectiv „Site-ul” sau „Serviciile”).

Conturi şi calitatea de membru

Dacă creați un cont pe Site, sunteți responsabil pentru păstrarea securității contului dumneavoastră și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar în cadrul contului și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Furnizarea de informații de contact false de orice fel poate duce la închiderea contului.
Trebuie să ne anunțați imediat orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau orice alte încălcări ale securității. Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de acte sau omisiuni ale dumneavoastră, inclusiv orice daune de orice fel cauzate ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni.
Este posibil să suspendăm, să dezactivăm sau să ștergem contul dumneavoastră (sau orice parte a acestuia) dacă constatăm că ați încălcat orice prevedere a prezentului Acord sau că respectivul dumneavoastră comportament sau conținut ar tinde să aducă atingere reputației noastre și fondului nostru comercial.
Dacă ștergem contul dumneavoastră din motivele de mai sus, nu vă puteţi reînregistra pentru serviciile noastre. Este posibil să blocăm adresa dumneavoastră de e-mail și adresa de protocol de Internet pentru a împiedica înregistrarea ulterioară.

Conţinutul utilizatorului

Nu deținem niciun fel de date, informații sau materiale („Conținut”) pe care le postaţi pe Site în timpul utilizării Serviciului. Vă revine responsabilitatea exclusivă pentru exactitatea, calitatea, integritatea, legalitatea, fiabilitatea, natura adecvată și proprietatea intelectuală sau dreptul de a utiliza Conținutul postat.
Putem monitoriza Conținutul de pe site-ul Web postat sau creat prin intermediul Serviciilor noastre de către dumneavoastră. Dacă nu este permis în mod expres de dumneavoastră, utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nu ne acordă licenţa de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica sau distribui Conținutul creat de dumneavoastră sau stocat în contul dumneavoastră de utilizator în scopuri comerciale, de marketing sau în orice scopuri similare.

Dar ne acordaţi permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite, reformata, afișa și efectua Conținutul contului dumneavoastră de utilizator numai în măsura în care este necesar pentru furnizarea Serviciilor.
Fără a limita oricare dintre aceste declaraţii sau garanții, avem dreptul, deși nu obligația, de a refuza sau elimina orice Conținut care, în opinia noastră rezonabilă, încalcă oricare dintre politicile noastre sau este în orice fel periculos sau deranjant.

Facturare şi plăţi

Veți plăti toate taxele sau comisioanele în contul dumneavoastră, în conformitate cu comisioanele, taxele și termenele de facturare în vigoare în momentul în care o taxă sau un comision este datorat(ă) și plătibil(ă). Dacă, în opinia noastră, achiziția dumneavoastră constituie o tranzacție cu risc ridicat, vă vom solicita să ne furnizați o copie a cărţii dumneavoastră de identitate valabilă, cu fotografie, eliberată de guvern și, eventual, o copie a unei declarații bancare recente pentru cardul de credit sau de debit utilizat pentru achiziție.
Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele și prețurile produselor în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă pe care o plasați la noi.

Putem, la discreția noastră, să limităm sau să anulam cantitățile cumpărate per persoană, per gospodărie sau per comandă. Aceste restricții pot include comenzi plasate prin sau sub același cont de client, același card de credit și/sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și/sau de livrare.

În cazul în care efectuăm o modificare sau anulare a unei comenzi, este posibil să încercăm să vă informăm contactând adresa de e-mail și/sau adresa de facturare / numărul de telefon furnizat la momentul efectuării comenzii.

Exactitatea informaţiilor

Ocazional pot exista informații pe Site care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se referă la promoții și oferte. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informații sau de a anula comenzi dacă orice informație de pe Site sau privind orice Serviciu aferent este inexactă, în orice moment, fără notificare prealabilă (inclusiv după ce ați plasat comanda).

Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza, modifica sau clarifica informațiile de pe Site, inclusiv, dar fără limitare la informații referitoare la prețuri, cu excepția cazurilor prevăzute prin lege. Nu trebuie să fie luată în considerare nicio dată de actualizare specifică înscrisă pe Site, pentru a indica faptul că toate informațiile de pe Site sau privind orice Serviciu conex au fost modificate sau actualizate.

Vă rugăm să rețineți că afișajul imaginii și specificațiile vehiculului descriu doar o ilustrare a categoriei vehiculului (cu excepția erorilor). Rezervarea se face numai pentru o categorie de vehicule, dar nu pentru un anumit vehicul.

Toate informațiile privind dimensiunile, greutățile etc. se bazează pe cea mai mică categorie disponibilă de model.

Servicii ale unor terţi

Dacă decideți să activați, să accesați sau să utilizați servicii ale unor terți, vă informăm că accesul și utilizarea respectivelor alte servicii sunt reglementate numai prin termenii și condițiile respectivelor alte servicii și că nu aprobăm, nu suntem responsabili sau răspunzători pentru și nu emitem nicio declarație cu privire la niciun aspect al acestor alte servicii, inclusiv, dar fără limitare la conținutul acestora sau modul în care tratează datele (inclusiv datele dumneavoastră) sau orice interacțiune dintre dumneavoastră și furnizorul respectivelor alte servicii.

Renunți irevocabil la orice revendicare împotriva companiei AMURO RENT S.R.L. cu privire la respectivele alte servicii.

AMURO RENT S.R.L. nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu activarea, accesul sau utilizarea oricăror alte astfel de servicii sau bazarea pe practicile de confidențialitate, procesele de securitate a datelor sau alte politici ale respectivelor alte servicii.

Este posibil să vi se solicite să vă înregistrați sau să vă conectați la aceste alte servicii pe respectivele lor site-uri web.

Accesând orice alte servicii, permiteți în mod expres companiei AMURO RENT S.R.L. să dezvăluie datele dumneavoastră necesare pentru a facilita utilizarea sau activarea respectivului alt serviciu.

Copii de siguranţă

Efectuăm copii de siguranţă regulate ale site-ului web și conținutului, totuşi, aceste copii de siguranță sunt doar pentru scopurile noastre administrative proprii și nu sunt garantate în niciun fel.

Sunteți responsabil pentru păstrarea propriilor copii de siguranță ale datelor dumneavoastră. Nu oferim niciun fel de despăgubire pentru date pierdute sau incomplete în cazul în care copiile de siguranţă nu funcționează corespunzător.

Vom face tot posibilul pentru a asigura copii de siguranţă complete și exacte, dar nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru această îndatorire.

Legături la alte site-uri web

Deși acest Site poate fi conectat la alte site-uri web, aceasta nu implică, în mod direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, andosare sau afiliere a noastră la orice site web, dacă nu este indicat în mod specific în prezentul.

Nu suntem responsabili pentru examinare sau evaluare, și nu garantăm ofertele nici unor companii sau persoane fizice sau conținutul site-urilor acestora.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul oricăror alte terțe părți.
Trebuie să examinați cu atenție situațiile juridice și alte condiții de utilizare ale oricărui site pe care îl accesați printr-un link de pe acest Site web. Conectarea dumneavoastră la orice alte site-uri web aflate în afara site-ului este pe propriul dumneavoastră risc.

Utilizări interzise

În plus față de alți termeni prevăzuți în Acord, vă este interzis să utilizați Site-ul web sau Conținutul său:
(a) în orice scop ilegal;
(b) pentru a solicita altor persoane să efectueze sau să participe la orice acte ilegale;
(c) pentru a încălca orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat;
(d) pentru a încălca sau viola drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora;
(e) pentru a hărțui, abuza, insulta, produce prejudicii, defăima, calomnia, denigra, intimida sau discrimina pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau invaliditate;
(f) pentru a prezenta informații false sau înșelătoare;
(g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice fel care va afecta funcționalitatea sau funcționarea Serviciului sau a oricărui site web, a altor site-uri sau a Internetului;
(h) pentru a culege sau a urmări informații personale ale altora;
(i) pentru acţiuni de tip spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl sau scrape;
(j) în orice scop obscen sau imoral;
(k) pentru a interfera cu sau a înşela caracteristicile de securitate ale Serviciului sau oricărui site web asociat, altor site-uri sau Internetului.

Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului sau a oricărui site web aferent pentru încălcarea oricărora dintre utilizările interzise.

Drepturi de proprietate intelectuală

Prezentul Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de către AMURO RENT S.R.L. sau terțe părți și toate drepturile, titlurile și interesele asupra și în legătură cu respectiva proprietate vor rămâne (între părți) numai ale companiei AMURO RENT S.R.L.
Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, grafica și siglele utilizate în legătură cu Site-ul sau Serviciile noastre sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale licențiatorilor companiilor AMURO RENT S.R.L. sau AMURO RENT S.R.L.

Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafică și logo-uri utilizate în legătură cu Site-ul sau Serviciile noastre pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți.

Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și a Serviciilor noastre nu vă acordă dreptul sau licența de a reproduce sau de a folosi în alt mod orice mărci comerciale ale companiei AMURO RENT S.R.L. sau ale unor terți.

Renunţarea la garanţie

Sunteți de acord cu faptul că utilizarea Site-ului sau a Serviciilor noastre este exclusiv pe propria dumneavoastră răspundere. Conveniţi asupra faptului că respectivul Serviciu este furnizat „așa cum este” și „aşa cum este disponibil”.

Refuzăm în mod expres să acceptăm orice garanție de orice natură, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanțiile implicite de vandabilitate, caracter adecvat pentru un anumit scop și neîncălcare.

Nu oferim nicio garanție că Serviciile vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau că Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, securizat sau fără erori; nici nu oferim nicio garanție cu privire la rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Serviciului sau în ceea ce privește exactitatea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin intermediul Serviciului sau că defectele din Serviciu vor fi remediate.

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că orice material și/sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se efectuează la discreția dumneavoastră proprie și pe propriul dumneavoastră risc și că veți fi singurul răspunzător pentru orice deteriorare a sistemului dumneavoastră informatic sau pierderea de date ce rezultă din descărcarea unor astfel de materiale și/sau date.

Nu acordăm nicio garanție cu privire la niciun fel de bunuri sau servicii achiziționate sau obținute prin intermediul Serviciului sau a oricăror tranzacții încheiate prin intermediul Serviciului.

Niciun sfat sau informații, fie verbale, fie scrise, obținute de către dumneavoastră de la noi sau prin intermediul Serviciului nu vor crea nicio garanție care nu este emisă în mod expres în prezentul.

Limitarea răspunderii

În măsura maxim permisă prin legislaţia în vigoare, AMURO RENT SRL, afiliații săi, cadrele sale de conducerii, directorii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători faţă de nicio persoană pentru:
orice daune indirecte, incidente, speciale, punitive (inclusiv, dar fără limitare la daune pentru profituri, venituri, vânzări, fond comercial, utilizare sau conținut pierdute, impactul asupra afacerii, întreruperea activității, pierderea economiilor anticipate, pierderea de oportunități de afaceri) indiferent de modul în care sunt cauzate, în baza oricărei teorii privind răspunderea, inclusiv, dar fără limitare la răspundere contractuală, delictuală, prin garanție, încălcarea obligaţiei legale, neglijență sau altfel, chiar dacă AMURO RENT SRL a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea respectivele daune.

În măsura maxim permisă prin legislaţia în vigoare, răspunderea de ansamblu a companiei AMURO RENT S.R.L. și afiliaților săi, cadrelor sale de conducere, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi în legătură cu serviciile vor fi limitate la o sumă mai mare de un dolar sau orice sumă efectiv plătită în numerar de către dumneavoastră către AMURO RENT S.R.L. pentru perioada precedentă de o lună anterioară primului eveniment sau evenimentului care generează respectiva răspundere.

Limitările și excluderile se aplică și în cazul în care această remediere nu vă compensează integral orice pierderi sau nu îşi îndeplineşte scopul esențial.

Despăgubirea

Sunteți de acord să despăgubiți pentru și să protejaţi AMURO RENT S.R.L. și afiliații, directorii săi, cadrele sale de conducere, angajații și agenții săi împotriva oricăror răspunderi, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, contractate în legătură cu sau rezultând din orice acuzaţii, revendicări, acţiuni, dispute sau cereri ale unor terţi, emise împotriva oricărora dintre aceştia ca urmare a sau în legătură cu Conținutul dumneavoastră, utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau a Serviciilor sau orice abatere intenționată din partea dumneavoastră.

Clauza de separabilitate

Toate drepturile și restricțiile cuprinse în prezentul Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și angajante numai în măsura în care nu încalcă nicio lege în vigoare și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară pentru ca acestea să nu facă prezentul Acord ilegal, nevalabil sau inaplicabil.

În cazul în care o prevedere sau o parte a oricărei prevederi din prezentul Acord va fi declarată ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță competentă, intenția părților este ca prevederile sau părţile rămase să constituie acordul lor cu privire la obiectul acesteia și toate celelalte prevederi sau părţile rămase să rămână în vigoare și să producă efecte depline.

Soluţionarea disputelor

Elaborarea, interpretarea și îndeplinirea prezentului Acord și orice dispute ce rezultă din acesta se vor supune normelor de drept material și procedurale române, fără a se ţine seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legislaţiei și, în măsura posibilă, legislaţiei române.
Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul prezentului vor fi instanțele de stat și federale situate în România și, prin prezenta, vă supuneţi jurisdicției personale a respectivelor instanțe.

Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces juridic în orice procedură care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord.
Convenția Națiunilor Unite privind Contractele de Vânzare Internațională de Mărfuri nu se aplică prezentului Acord.

Cesionarea

Nu vă este permis să cesionați, să revindeți, să sub-licențiați sau să transferați sau să delegaţi altfel drepturile sau obligațiile dumneavoastră în baza prezentului, integral sau parțial, fără acordul nostru scris prealabil, acord ce va fi la discreția noastră exclusivă și fără obligație; orice astfel de cesionare sau transfer este nul(ă).

Suntem liberi să cesionăm oricare dintre drepturile sau obligațiile sale, integral sau parțial, oricărei părți terțe, ca parte a vânzării tuturor activelor sale sau întregului pachet de acţiuni al său sau a unei părţi substanțiale din acestea sau ca parte a unei fuziuni.

Modificări şi amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezentul Acord sau politicile acestuia referitoare la Site-ul web sau la Servicii, care sunt în vigoare în momentul publicării pe site a unei versiuni actualizate a prezentului Acord.

Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini.

Utilizarea în continuare a Site-ului web după orice astfel de modificări va constitui acordul dumneavoastră cu privire la respectivele modificări.

Acceptarea prezenţilor termeni

Confirmaţi faptul că ați citit prezentul Acord și sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile acestuia.

Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor sale, sunteți de acord să vă supuneţi termenilor prezentului Acord.

Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului Acord, nu sunteți autorizat să utilizați sau să accesați Site-ul și Serviciile sale.

ACT DE RENUNȚARE

Precizări legale

Prezentele precizări legale(„Precizările Legale”, „Acordul”) reprezintă un acord între AMURO RENT S.R.L. („AMURO RENT S.R.L.”, „noi” sau „nostru/noastră/noştri/noastre”) și dumneavoastră („Utilizatorul”, „dumneavoastră” sau „a/al/ai/ale dumneavoastră”).

Prezentele Precizări Legalestabilesc liniile directoare, termenii și condițiile generale ale utilizării de către dumneavoastră a site-ului web drive2u.ro și a oricăror produse sau servicii (denumite în mod colectiv „Site-ul” sau „Serviciile”).

Declaraţie

Orice puncte de vedere sau opinii declarate pe prezentul Site web reflectă punctele de vedere şi opiniile AMURO RENT S.R.L., afiliaţilor săi, creatorilor săi de Conţinut sau angajaţilor săi.

Orice puncte de vedere sau opinii nu vizează să aducă atingere nici unei religii, nici unui grup etnic, club, nici unei organizații, companii sau persoane fizice.

Conţinut şi postări

Nu puteţi modifica, tipări sau copia nicio parte din Site-ul web. Includerea oricărei părţi din acest Site web într-o altă lucrare, fie ea în format tipărit, electronic sau de altă natură sau includerea oricărei părţi din Site-ul web într-un alt site web prin colaj, încadrare sau în alt mod, fără permisiunea expresă a companiei AMURO RENT S.R.L., este interzisă.

Puteţi depune comentarii pentru Conţinut disponibile pe Site-ul web. Prin încărcare sau punerea la dispoziţie în alt mod a oricăror informații companiei AMURO RENT S.R.L., acordați AMURO RENT S.R.L. dreptul nelimitat, perpetuu de a distribui, afişa, publica, reproduce, reutiliza şi copia informaţiile cuprinse în acestea.

Nu vă puteţi da drept o altă persoană prin intermediul Site-ului web. Nu puteţi posta conţinut care este defăimător, fraudulos, obscen, ameninţător, invaziv în ceea ce priveşte drepturile de intimitate ale unei alte persoane sau care este ilegal în alt mod.

Nu puteţi posta conţinut ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale nici unei alte persoane fizice sau juridice.

Nu puteţi posta conţinut ce include orice viruşi informatici sau un alt cod menit să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcţionarea oricărui software sau hardware informatic.

Prin depunerea şi postarea Conţinutului pe Site-ul web, acordați companiei AMURO RENT S.R.L. dreptul de a edita şi, dacă este necesar, de a elimina orice Conţinut în orice moment şi din orice motiv.

Despăgubiri şi garanţii

Deşi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în Site-ul web sunt corecte, AMURO RENT S.R.L. nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune, sau pentru rezultatele obţinute din utilizarea acestor informaţii.

Toate informaţiile de pe Site-ul web sunt furnizate „aşa cum sunt”, fără nicio garanţie privind completitudinea, exactitatea, actualitatea rezultatelor obţinute din utilizarea acestor informaţii, şi fără garanţie de orice fel, expresă sau implicită.

În nici un caz, AMURO RENT S.R.L., sau partenerii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi răspunzători faţă de dumneavoastră sau oricine altcineva pentru orice decizie luată sau acţiune întreprinsă bazându-se pe informaţiile de pe Site-ul web sau orice daune indirecte, speciale sau similare, chiar dacă au fost informaţi despre posibilitatea survenirii respectivelor daune.

Informaţiile de pe Site-ul web sunt numai în scopuri informative generale şi nu vizează să furnizeze consiliere juridică, financiară, medicală sau profesională de orice alt tip.

Vă rugăm să apelaţi la asistenţă profesională în cazul în care aveţi nevoie de aceasta. În plus, informaţiile cuprinse în Site-ul web şi orice pagini către care sunt create link-uri la şi din acesta pot fi modificate în orice moment şi fără avertisment.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezentele Precizări Legalereferitoare la Site-ul web sau la Servicii, care sunt în vigoare în momentul postării pe site a unei versiuni actualizate a prezentelor Precizări Legale. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini.

Utilizarea în continuare a Site-ului web după orice astfel de modificări va constitui acordul dumneavoastră cu privire la respectivele modificări.

Acceptarea prezentelor precizări legale

Confirmaţi faptul că ați citit prezentele Precizări Legaleși sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile acestora.

Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor sale, sunteți de acord să vă supuneţi termenilor prezentelor Precizări Legale.

Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentelor Precizări Legale, nu sunteți autorizat să utilizați sau să accesați Site-ul și Serviciile sale.

Dacă aveţi orice întrebări despre prezentele Precizări Legale, vă rugăm să ne contactaţi.

Prezentul document a fost actualizat ultima oară la data de 01 ianuarie 2021.